Zest Art Collective

Sally KIDALL (AUS)

Lucía LOREN (ESP)

Elena REDAELLI (ITA)

Imke RUST (NAM)

Karin VAN DER MOLEN (NED)

Karen MACHER (PER)

Nature’s Dance

 

 

Zest Art Collective

« Si respectéssim només el que és inevitable i té dret a ser, la música i la poesia ressonarien pels carrers.» (H.D. Thoreau)

CAT

Sis artistes ambientals de tot el món van crear un cercle tribal i ritual, recreant la pintura de “La dansa” d’Henri Matisse. Reconeixent així, la seva relació amb la natura, els artistes se submergeixen en els ritmes i les vibracions del seu entorn. Tot plegat amb una lliçó clara: Tots formem part de la natura, que té el poder intrínsec de renovar-se i regenerar-se. Ens en beneficiem, però no podem prendre-ho tot sense donar res a canvi.

Per aquesta peça, els artistes van participar en un ball simbòlic amb la natura, recolzant la necessitat de remarcar el paper que tenim els humans a la xarxa de la vida.

Aquesta col·laboració internacional d’artistes es va fundar durant el confinament causat per la pandèmia de Covid. Incapaços de viatjar i reunir-se, es van connectar telemàticament i setmanalment . Encara avui, tenen intercanvis instensos. Reunint-se en línia, investiguen i fan pluja d’idees sobre nous conceptes en relació amb la seva existència actual i els impactes sobre l’ecologia del seu propi país.

Els artistes, ens ofereixen el resultat de compartir una pràctica artística professional, nòmada i sensible als llocs, creada en comunitat, malgrat la distància.

ENG

Six environmental artists from all around the world created a tribal and ritual circle, recreating the painting “The Dance”, by Henri Matisse. By doing so, the artists recognize their relationship with nature and immerse themselves in the rhythms and the vibrations of their environment. The lesson of this is that we all belong to nature, and it has the intrinsic power of renewing and regenerating.  We take profit from it, but we must not take it all without giving something in exchange.

For this piece, the artists took part in a symbolic dance with nature, supporting the need to highlight the role of humans in the net of life.

This international artist collaboration was set up during the confinement due to the Covid pandemic. Unable to travel and get together, they met online every week. Even today, they still have intense exchanges. Meeting online, they research and do brainstorming about new concepts regarding their current existence and their effects on their own countries’ ecology.

The artists bring us the result of sharing a professional artistic practice that is nomadic, sensitive to places, and created communally, despite the distance.