Sally DUCROW

(FRA)

 

Infinite Knitting

web

SALLY DUCROW

El que un home pensa de si mateix, això és el que determina, o més aviat indica, el seu destí.”
(H.D. Thoreau)

CAT

Confinat a la muntanya? Seria essencial trobar una activitat que fos útil i terapèutica. Què hi hauria de millor que teixir, sobretot en un país amb un clima fred d’hivern?

Per sort, a Andorra hi ha moltíssimes ovelles, d’on proveir-nos de llana. També s’han d’utilitzar els fils de jerseis vells, desteixir-los i tornar-los a teixir per donar-los una nova vida. Tothom pot aprendre a fer una llarga franja de teixit normal: aquestes peces es podrien cosir per crear bufandes, abrics, barrets, jerseis, mantes, cortines, fundes de coixins. etcètera. 

Andorra es faria famosa a través d’internet pel seu estil de punt original. 

Els lliuraments de comandes arreu del món podrien fins i tot compensar la pèrdua d’ingressos provinents del turisme. Algunes persones, frustrades pel confinament, podrien descobrir que el teixit de punt és una teràpia tan calmant que es converteix en addictiva.

Així a mesura que arribessin al final del subministrament de fil, desfarien contínuament el principi de la seva tira per tal de teixir el mateix fil una vegada i una altra – i, per tant, el seu punt es tornaria infinit.

ENG

Should we confine in the mountain? Finding a useful and therapeutic activity would be essential. What could be better than knitting, especially in a country of cold winters?

Fortunately, in Andorra, there are so many sheep, from which we can get wool. It is important to use wool from old jumpers, too, undoing them and giving them a new life. Everybody could learn to make a long normal fabric band that could be sewn to make mufflers, coats, hats, jumpers, blankets, curtains, pillowcases…

Andorra would get famous through the Internet for its original knitting style. 

The shipping of orders from all around the world could even compensate for the money loss from tourism. Some people, frustrated by the confinement, could discover that knitting is a calming therapy that becomes addictive.

That way, whenever the thread supply ran out, people would continuously undo the beginning of their band and knit the same thread time after time. Thus, their knitting would become infinite.