Do DELAUNAY

(FRA)

 

If the Birds Flew, I Will Dream With Them

web

Do Delaunay

«Si els ocells volessin, somiaria amb ells»

(Do Delaunay)

CAT

És un ocell faquir. Descansa sobre aquest llit de plomes blanques i grogues, sota el fràgil paraigua que protegeix l’univers dels somnis. 

Compta les closques blanques i ocres que codifiquen les mutacions del món i en sembren el destí. 

Hi ha un vincle secret entre la codificació de les plomes i la dels ous, entre el cel i la terra, entre l’horitzó i l’interior de la muntanya. 

Entre la llavor d’un somni i la fugida de la seva realització.

En les obres de Do Delaunay, el que és primitiu es barreja amb influències contemporànies, en obres poètiques que intenten transmetre la fràgil bellesa de la presència humana al món.

ENG

It is a fakir bird. It rests on this white and yellow feather bed, under the fragile umbrella protecting its dreams. 

It counts the white and ochre shells codifying the mutations of the world and sow its destiny.

There is a tight bond between the coding of feathers and that of eggs, between the sky and the earth, between the horizon and the inside of the mountain.

Between the seed of a dream and the escape of its realization.

Do Delaunay’s work shows a mixture between primitive elements and contemporary influences, in poetic pieces trying to transmit the fragile beauty of human presence in the world.