Yumna ALSAWI

(LIB)

 

Sacs d’Aigua

Yumna ALSAWI

“L’amor no només ha de ser una flama, sinó una llum.”.

(H.D. Thoreau)

CAT

SACS D’AIGUA és una al·legoria de l’aigua com a font de vida. Aquesta instal·lació de set cistells de coure, espart i vidre vol recordar a l’espectador que ON HI HA AIGUA, HI HA VIDA. On hi ha aigua trobem regeneració, fertilitat i puresa.

Els cistells teixits a mà simbolitzen el cos matern, el ventre on comença el nostre viatge. Els sacs són teixits per l’artista amb l’ajuda del seu cercle de dones, una obra feta per dones i en homenatge a elles. El punt de partida d’aquesta intervenció són les anècdotes que envolten les relacions entre dones i la seva relació amb l’abastiment de l’aigua, essencial per sobreviure. Elles són les que van fins els pous per abeurar  les seves famílies.

Fa segles, a l’Orient Mitjà, les dones donaven de beure i rentaven els peus dels viatgers que arribaven als poblats del desert,  purificant i refrescant els seus cossos cansats.

Encara avui,  a l’Àfrica més castigada, encara són elles les que caminen hores per dur aigua a les seves llars. Un discurs, a primer cop d’ull sexista i denigrant per a les dones, que ens mostra com, enmig d’aquestes realitats àrides, són elles les que aporten la part més humana amb la seva generositat i sacrifici, perpetuant la vida.

Per explicar el seu treball, l’artista recorda com va créixer escoltant les fantàstiques històries que explicava el seu pare. Històries que o imaginava com a reals fins que les escoltava en boca d’algú altre, plenes de detall, però faltats de màgia.

El realisme màgic, aquesta nova lectura i mirada és el destí d’Alsawi. La percepció personal, tal vegada anecdòtica, de certs elements quotidians o naturals que representa amb simples senzilles  escultures i petites instal.lacions.

L’artista Libanesa-Palestina ha ideat ‘SACS D’AIGUA’ exclusivament per L’Andart amb la intenció d’explicar un conte clàssic d’una altra manera.

ENG

WATER SACKS is an allegory of water as a source of life. This work, made up of seven leather, straw, and glass baskets, is intended to make spectators remember that WHERE THERE IS WATER, THERE IS LIFE. Where there is water, there is regeneration, fertility, and purity. 

These handmade baskets symbolize the maternal body, the womb where our journey starts. The baskets are made by the artist, with the help of her circle of women. It is a work made by women and in homage to them. The starting point in this intervention are anecdotes surrounding women and their relationship with water provision, which is essential for survival. They are the ones to go to wells so their families have water to drink.

Several centuries ago, in the Middle East, women gave water and washed the feet of travelers arriving at villages in the desert, thus purifying and refreshing their tired bodies.

Even today, in the hardest-hit areas in Africa, they still work for hours to take water to their homes. This fact may seem sexist and denigrating to women, but it shows how women, amidst such arid realities, show the utmost human side of people through their generosity and their sacrifices, perpetuating life.

When explaining her work, the artist remembers her growing up hearing fantastic stories told by her father. She would not think those stories were real until she heard them from somebody else, full of detail, but lacking magic. 

Magical realism, a new reading, and a new view are Alsawi’s destiny. Through simple sculptures and little works, she represents her perception, maybe anecdotal, of certain quotidian or natural elements.

The Lebanese-Palestinian artist has created ‘WATER SACKS’ to explain a classic tale differently.