Angela ANDORRER

(AUT)

 

Galeria de fulles viatgeres

Amb el suport de / Supported by

Angela Andorrer

“I si només vivíssim a la muntanya?
Aniríem d’excursió
i intentaríem fer amistat amb els arbres i les fulles,
que són tan bells, tan fràgils i tan vulnerables.
Veuríem similituds entre les fulles i nosaltres:
perquè com nosaltres, estimen l’aire apassionadament i es miren cap al sol.
Com nosaltres, canvien les seves formes.
Després, a l’hivern, les fulles ens deixarien.
Per tant, intentaríem retenir-les, preservar la seva bellesa i decorar-les.
Recolliríem les nostres fulles preferides durant les nostres passejades.
Com a amics els mostraríem la bellesa de la natura.
En algun moment ens adonaríem que són superiors a nosaltres.
Perquè en depenem.
Formen el clima que ens envolta.
Potser llavors finalment les escoltaríem.”

CAT

L’artista agafa fulles de la natura, les asseca, les conserva i les treballa amb acrílic, fil i petites peces de vidre. Són particularment inspiradores les fulles menjades pels cargols, les erugues i els escarabats, que es converteixen en formacions geològiques, paisatges, històries per descobrir. 

Els nervis que s’estenen a través de la fulla, es creuen i ramifiquen, dibuixant carreteres i camins dins un mapa vegetal. Sovint les fulles tenen forats que es perfilen amb pintura vermella i després semblen ferides. Quan una fulla es trenca en un lloc prim, es torna a cosir, com si es tractés d’una operació quirúrgica.

Aleshores, Andorrer pren aquestes fulles treballades (BLATTSCAPES) i com si fossin amics, les retrata en diferents paisatges i contextos. Fotografiant les delicades obres d’art, documenta la relació de les fulles tractades, amb la llum, el temps i l’entorn. 

ENG

The artist takes leaves from nature and then dries, preserves, and decorates them with acrylic paint, thread, and little pieces of glass. She finds especially inspiring those bitten by snails, caterpillars, and beetles, which turn into geological formations, landscapes, undiscovered stories.

The veins spreading all over the leaf intertwine and branch out, drawing roads and paths in a vegetable map. Leaves usually have holes, which are outlined in red paint, resembling wounds. When a leaf is broken in a thin area, it is resewn, as if it were a surgical operation.

Then, Andorrer takes the decorated leaves (BLATTSCAPES) as if they were friends, taking pictures of them in various landscapes and contexts. Photographing such delicate works of art, she documents the relationship between the decorated leaves and light, time, and environment.