Maiana BABOT

(AND) 

Ana ESCUDERO

(MEX)

Habitants

Maiana Babot i Ana Escudero

“De què serveix una casa si no es tenim un planeta tolerable on ubicar-la.”
(H.D. Thoreau)

CAT

Habitants és un projecte que neix de la reflexió sobre qui som, què necessitem i què seriem capaços de fer si ens confinessin a tots a la muntanya. 

Encara que a priori pugui ser una idea molt atractiva per a la majoria de nosaltres, la lectura que en fan les artistes és que l’ésser humà com a habitant d’un espai verd, acabaría per amagar i ocupar aquest espai construint el seu propi refugi/hàbitat. De manera que la idea de confinar-se a la muntanya, a la llarga acabaria per diluir-se, perquè ja no seria una muntanya com a tal i acabaría esdevenint una ciutat. 

Per representar aquesta massificació humana a la natura, Babot i Escudero han dissenyat una estructura de formigó amb forma de caseta amb la teulada a dues aigües perquè sigui fàcil de reconèixer a nivel simbòlic.

La repetició d’aquest element fa que l’espai es transformi en un escenari completament diferen, generant una “ciutat” de formigó dins l’espai verd i natural inicial.

ENG

Inhabitants is a project emerging from the reflection about who we are, what we need, and what we would be able to do if we all had to confine in the mountains.

Although initially, it might seem a very attractive idea for most of us, the artists’ reading about it is that humans, as inhabitants in a green space, would eventually hiding and occupying such space by building their own shelter or habitat.  So, the idea of confining in the mountain would dilute in the long run, as it would not be a mountain as such and would end up becoming a city.

To represent such human massification in nature, Babot and Escudero have designed a concrete structure in the shape of a small house with a gable roof so that it becomes symbolically easy to recognize.

Repeating this element makes the space transform into a completely different scene, making a concrete city inside the initial natural and green space.