Tito FARRÉ

(AND)

 

Mountain Cubes

Tito FARRÉ

“Deixa d’esgarrapar l’escorça; hi ha fruita madura davant teu.”.

(H.D. Thoreau)

CAT

Tito Farré és un dels pocs participants que ha pres part en totes les edicions de L’Andart i en aquesta ocasió, ens proposa la pintura una façana que porta per títol: Landscape Cubes. Una pintura de gran format realitzada amb elements poligonals, que ens remet a les primeres façanes pintades pel dissenyador escaldenc.

Ja en la primera edició de la Biennal, Farré portava l’obra més enllà dels murs, tot buscant funcionalitats amb les noves tecnologies amb una aplicació mòbil de realitat augmentada que permetia diferents visions de l’obra en l’espai, amb elements volumètrics interactius que generaven un atractiu complementari sobre aquella primera obra d’art urbà.

En aquesta ocasió, Farré torna a omplir una façana de color, però en aquesta ocasió, ens proposa un paisatge de muntanya estructurat en el qual conflueix la idea de muntanya com a salconduit davant la pandèmia, però també, la globalització com un element aglutinador davant el virus, davant el qual ningú no se n’escapa.

Els elements geomètrics plantegen una idea estètica contraposada entre el disseny de la natura més salvatge, i l’execució de les figures, que recorden els elements animats del videojoc “Minecraft”.

Amb aquesta proposta, Farré elabora una metàfora plàstica que ens parla de la impossibilitat de ser ens aïllats, ni de poder funcionar de forma autònoma respecte la civilització que compartim.

ENG

Tito Farré is one of the few participants who has joined all the editions of L’ANDART. For this one, he proposes a painting on a facade called Landscape Cubes. It is a large-scale painting with polygonal elements, reminding of the first facades painted by the designer from Escaldes.

In the first edition of the Biennial, Farré took his work beyond the walls, seeking functionalities through new technologies by an augmented reality app allowing for various visions of the work in space, with interactive volumetric elements generating an extra appeal to the original urban artwork.

This time, Farré covers a facade in color, but he does so by making a structured mountain landscape where the idea of the mountain, as a safe-conduct element against a pandemic, flows.  It also shows globalization as a uniting element before the virus, which cannot be escaped.

Geometric elements pose a contrasted visual idea between the design of the wildest nature and the realization of figures, reminding of the animated elements in the videogame called Minecraft.

Through this proposal, Farré makes a plastic metaphor about the impossibility of being isolated beings or working independently from our shared civilization.