Víctor MATA
Júlia MATA

(CAT)

 

Compartir

web

Víctor Mata
Júlia Mata

“Un llac, és un dels trets més bells i expressius d’un paisatge. És l’ull de la terra, i emmirallant-se en ell, l’observador descobreix la seva pròpia naturalesa”. (H.D. Thoreau)

CAT

Compartir està basada en el món de les plantes com a font de vida del planeta i la necessitat humana de conviure amb el món vegetal. 

La llarga existència de les plantes sobre la terra i l’experiència acumulada per sobreviure sense necessitat de moure’s, juntament amb l’enginy, la capacitat d’organització i la gran mobilitat que presenta l’espècie humana han de fer possible una aliança de respecte i solidaritat.

Compartir cerca trobar en els boscos que envolten Engolasters una manera de retornar a la llarga relació entre la funció vegetal i l’acció humana, no sempre en simbiosi. 

Un historial d’interaccions ho testimonien des de les primeres rompudes per fer conreus i pastures, l’aprofitament forestal i hidràulic, seguit de l’explotació turística fins a l’actual ús de lleure i cultura per a la ciutadania. 

Atenint-nos a aquestes interaccions, Compartir proposa la idoneïtat de poblacions no fixades sobre el territori que estableixin un diàleg amb l’entorn sense esgotar-lo. 

Els autors han triat l’esfera com a símbol del globus terrestre entès com a casa comuna i el concepte de moviment. Les construccions fetes per les societats que practiquen el nomadisme continu o intermitent tendeixen a ser arrodonides, determinen una millor adaptació al paisatge i se serveixen dels recursos naturals d’una forma més sostenible.

ENG

Sharing is based on the vegetable world as a source of life on our planet, and the human necessity of coexisting with it.

The long existence of plants on Earth and the experience accumulated for surviving without having to move, together with the inventiveness, the organizational capacity, and the high mobility of humans must make a respectful and solidary alliance possible.

Sharing aims at finding in the forests surrounding Engolasters a way of going back to the long relationship between the vegetable role and human action, not always symbiotic.

A long list of interactions shows this since the first plowings to cultivate and graze, the forestry and water use, followed by tourism and the current use of nature for leisure and culture for citizens.

Considering these interactions, Sharing proposes the suitability of non-attached settlements in a territory for establishing a dialogue with the environment without exhausting it.

The authors have chosen the sphere as a symbol of the earth globe, being a communal house, and the concept of motion. Constructions made by continuous or intermittent nomadic societies are usually round. They allow for a better adaptation to the landscape and use natural resources more sustainably.