Jette MELLGREN

 (DIN)

 

Monument

JETTE MELLGREN

“Vaig anar als boscos perquè volia viure intensament; enfrontar tot sol allò que m’oferís la vida i veure si podia aprendre el que ella m’havia d’ensenyar. Vaig voler viure profundament i rebutjar tot allò que no fos vida … Per no adonar-me, en el moment de la mort, que no havia viscut”.

(H.D. Thoreau)

CAT

Quan ens adaptem a una nova forma de viure i d’ocupar l’espai, assumim que hi viurem, però també que morirem en aquest mateix lloc. Aquest és el signe màxim d’adaptació a l’espai. No hi haurà presència plenament adaptada si no hi deixem el nostre rastre. I aleshores ens formulem diverses preguntes: Com organitzarem el nostre funeral? on enterrarem els nostres morts?

Fa molts i molts anys, els pobles del nord d’Europa, feien servir vaixells fets de pedra com a sarcòfags per a prínceps i reis. Vaixells que acompanyaven els morts en el seu viatge al regne dels difunts.  

Si mai ens confinem a les muntanyes, si mai hi vivim i hi morim, caldrà trobar la manera d’integrar-nos també, més enllà de la vida, en aquest nou espai ocupat. 

MONUMENT consta de 13 – 21 “pedres” destinades a bastir un monument commemoratiu amb una forma forta i tancada. Formes senzilles teixides amb branques de salze, i més de 220 cm d’alçada, vestides de guix blanc.

ENG

When we adapt to a new way of life and a new way to take up some space, we assume we will live there, but also die in the same place. This is the utmost sign of adapting to space. There will be no fully adapted presence if we do not leave our trace. Then, we ask several questions: How will we organize our funeral? Where will we bury our dead?

A long, long time ago, people in the north of Europe used stone boats as coffins for princes and kings. Those boats would accompany the deceased in their journey to the reign of the dead.   

Should we ever confine in the mountains, should we ever live and die there, we would need to find a way to integrate ourselves in that new space beyond life, too.

MONUMENT is made of 13 – 21 “stones” for erecting a commemorative monument in a strong and sealed form. Simple shapes weaved with branches and willow pieces, and a height above 220 cm, covered in white chalk.