Emilie KLASEN

(AND)

 

Casa Meva és Casa Teva

Emilie klasen

“Hi ha moments en què tota l’ansietat i l’esforç acumulats es desfan en la infinita indolència i repòs de la natura.”
(H.D. Thoreau)

CAT

Hi havia una vegada, una casa al bell mig del bosc.

Així comencen moltes rondalles i contes infantils. Hi trobem cases encantades, de bruixes, cases on el llop fa de les seves…

Habitualment són cases misterioses, perilloses. Aquesta és una tradició que té el seu raonament en el passat, quan el bosc era, efectivament, un indret perillós del qual era necessari apartar els infants. Però, com és el bosc de l’era post Covid-19? O millor, com volem que sigui? Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?

Amb aquesta proposta Tatotum, un equip creatiu i multidisciplinar, proposa una visió innocent, lúdica i festiva sobre el que significaria confinar-se a la muntanya amb uns protagonistes molt especials: els nens i les nenes.

En aquesta ocasió, la muntanya, el bosc, són elements oberts que ens accepten i abracen. És per això que volen desvincular-lo d’aquest component obscur que tradicionalment s’ha doat al bosc. 

Ho fan amb una instal·lació artística sensorial a partir de cases de colors, obertes i accessibles que conviden els més petits a jugar dins de casetes màgiques en la naturalesa. Unes estructures amb el sostre translúcid, que aprofiten la llum dels raigs del sol per crear una atmosfera màgica, poètica i única. 

Una instal·lació pensada per tots el infants, parant atenció a les diferents sensibilitats i adaptant els detalls a les necessitats de les persones que pateixen Trastorn de l’Espectre Autista.

Una casa al mig del bosc plena de llum, de color i de màgia.

ENG

Once upon a time, there was a house in the middle of the forest.

This is how many tales start. There are enchanted houses, witch houses, houses where the wolf does its thing…

They normally are mysterious and dangerous houses. This tradition could be explained in the past, when the forest was, indeed, a dangerous place that children must avoid. But, how are forests in the post-Covid-19 era? Or rather, how do we want them to be? What would happen if we had to confine in the mountain?

The proposal by Tatotum, a creative and multidisciplinary team, suggests an innocent, playful and festive vision of what would confining in the mountain would entail with really special protagonists: children.

On this occasion, the mountain and the forest are open elements that accept and embrace us. This is the reason why they want to sever them from the traditionally used dark component.

They do so with a sensorial artistic facility made of colorful houses, open and accessible, inviting children to play inside the magical houses in nature. Such structures have translucent ceilings, using sunlight to create a magical, poetic, and unique atmosphere.

It is conceived for all children, paying attention to different sensitivities and adapting all details to the needs of those who have an autism spectrum disorder.

There is a house in the middle of the forest, full of light, color, and magic.