DEMO

(ESP)

 

Burro Blanc

DEMO

“Treure l’obra al carrer és la millor manera de donar visibilitat a l’art.”

(dEmo)

CAT

El Burro blanc d’Eladio de Mora, dEmo, ens acompanya una edició més com a icona de la biennal. Aquesta escultura, que en anteriors edicions ens havia donat la benvinguda sobre el contenidor groc del Prat del Roure o enfilat al safareig de la fàbrica de la llana, en aquesta ocasió es planta a l’entrada d’Engolasters des d’on ofereix tota la informació al visitant.

Per a dEmo,  l’ase és un animal molt treballador que té un valor especial pel que ha fet per la Humanitat com a animal de càrrega.

L’artista toledà, conegut per les seves escultures “d’ossets de goma”, ha realitzat múltiples exposicions nacionals i internacionals, i ens convida de nou a la reflexió. Això sí, sempre amb un somriure.

Aquest artista multidisciplinari es defineix com un creador pràctic abans que teòric, que dona llum a escultures i no a formulacions estètiques. Quan comença a donar forma a la matèria, no obeeix cap més llei que la de la intuïció que dicten les seves fantasies, obsessions o pors però, tot i això, en la seva obra es registren certes constants.

L’aspecte de joguina i l’alegria que irradien les formes i el color de les seves creacions tenen una intenció: seduir l’espectador i atraure’l al món de l’escultor. Perquè al darrere de la innocència i una aparent lleugeresa, s’amaga una invitació a la reflexió. 

El missatge de El Burro lliga a la perfecció amb el tema d’enguany de la biennal, ja que el seu objectiu és cridar l’atenció sobre la necessària conscienciació ecològica i advocar per una societat que visqui harmònicament amb la natura.

ENG

The white donkey made by Eladio de Mora, dEmo, comes back once again as an icon of the Biennial. In previous editions, this sculpture greeted visitors on the yellow container at Prat del Roure, or above the reservoir at the wool factory. This time, it is located at the entrance of Engolasters, where all information is offered to visitors.

To dEmo, the donkey is a hardworking animal that has a special value thanks to its help to humankind as a pack animal.

The artist from Toledo is known for his “gummy bear” sculptures and has offered several national and international exhibitions. Now, he invites us to reflect once again, always with a smile.

This multidisciplinary artist defines himself as a practical rather than theoretical creator, lighting up sculptures, not visual formulations. Every time he starts shaping materials, he does not obey any laws rather than his intuition, dictated by his fantasies, obsessions, or fears. However, his works show certain common features.

The toyish appearance and the happiness radiating from his creations have one purpose: seducing spectators and attracting them into the sculptor’s world. This is because an invitation to reflection is hiding behind their innocence and their apparent lightness.

The message behind The Donkey relates perfectly to this year’s Biennial, as it aims to attract attention about a necessary environmental awareness and defend a society living in harmony with nature.