Jordi SOLÉ

(CAT)

Quatre parets

JORDI SOLÉ

“Les coses no canvien; canviem nosaltres.”
(H.D. Thoreau)

CAT

L’arquitecte català Jordi Solé, ens diu que per confinar-nos a la muntanya, l’únic que ens calen són ‘quatre parets’, fent referència al títol de la seva obra.

La grandesa de la natura s’obre sobre un habitacle que no requereix de sostre, per poder gaudir del paisatge i el cent canviant. Una casa que s’obre a la natura i ens recorda la pròpia petitesa.

Solé, estableix així una relació- qui sap si involuntària- amb Henry David Thoreau.L’escriptor estatunidenc que va deixar el 1875 tot el que l’envoltava per viure dos anys, dos mesos i dos dies en una cabanya construïda per ell mateix, vivint un projecte de vida solitària, a l’aire lliure, cultivant els seus aliments i escrivint les seves vivències.

Quatre parets, sense mobles ni luxes accessoris. Solé, ens recorda així que vivim envoltats de coses innecessàries, i que amb la natura ja ho tenim tot.

El formigó, element tradicional per a la construcció actual és l’única connexió que ens lliga a una manera de fer que ha quedat obsoleta en temps de pandèmia. La necessitat de sortir a la natura, a la llum i de gaudir dels espais oberts es reflecteix en aquesta proposta en què els cubs acolorits d’un Lego gegant, construeixen un nou espai on viure, fet de joc, de color i en què les persones poden tornar a obrir-se a l’entorn sense pors.

ENG

Catalan architect Jordi Solé tells us that, for confining in the mountains, we only need “four walls”, as the title of his work says.

The greatness of nature opens on a living space that does not need a roof. So, we can enjoy the landscape and the changing sky. It is a house open to nature reminding us of our smallness.

In this way, Solé establishes a link —perhaps involuntary— with Henry David Thoreau. This American writer left everything behind in 1875 to live, for two years, two months, and two days, in a self-built cabin. There, he lived a solitary life, outdoors, raising his own food and writing about his experiences.

Solé, through his four walls, without any furniture or accessory luxuries, reminds us that we live surrounded by unnecessary things. He reminds us that nature gives us everything we need.

Concrete, a traditional element in the building sector nowadays, is the only thing tying us to a way of doing things that became obsolete in times of the pandemic. The need for going out to nature, to light, and enjoying open spaces is written on this proposal. Through colorful cubes in a giant Lego structure, we find a new space to live, like a game, full of color, where people may once again unfearfully open themselves up to the environment.