Didier ALEIX

(AND)

Som Titelles

 

DIDIER ALEIX

“Sota un govern que empresoni a algú injustament, el lloc adequat per a una persona justa és també la presó”.

(H.D. Thoreau)

CAT

L’andorrà Didier Aleix, fa més de trenta anys que treballa el ferro de manera autodidacta.

Les seves obres, algunes d’elles situades en enclavaments singulars de la geografia andorrana, tenen un rerefons social molt acusat.

És el cas del conjunt escultòric ubicat al pont de Sornàs, orientat al port de
Siguer, punt de frontera i pas per a molts refugiats.

L’obra es va exposar a la primera edició de L’Andart i el comú d’Ordino el va recuperar l’any 2017 pel seu simbolisme, en un clar homenatge als padrins que en temps d’exili van fer d’Andorra una terra d’acollida.

Per aquesta quarta edició de la biennal, i seguint les directrius del fil conductor d’enguany, en què es demanava als artistes participants una reflexió sobre què passaria si ens haguéssim de confinar a les muntanyes, Aleix, ofereix un missatge crític i punyent amb la classe política.

L’obra, titulada “Titella Crític”,  és una al·legoria sobre com la crisi de la pandèmia de la COVID-19 ha convertit la ciutadania en un titella manipulat per unes èlits polítiques i econòmiques que han gestionat de crisi a la seva conveniència i sense pensar en les persones.

Aleix, convida a així a una reflexió crítica amb els poders fàctics i ofereix la natura i la seva autenticitat com alternativa al discurs imperant.

 

ENG

Andorran self-taught artist Didier Aleix has worked iron for more than thirty years.

His works have a very pronounced social background, and some of them are located in special places around Andorra.

One of them is the sculpture ensemble at the Sornàs bridge, in the Siguer pass, being a frontier point and an area through which many refugees went.

That work was exhibited during the first edition of L’ANDART. In 2017, Comú d’Ordino kept it for its symbolism, as it is a homage to the elderly that came to the country during exile times when Andorra became a welcoming land.

The guidelines in this fourth edition of the Biennial ask the artists to reflect on what would happen if we had to confine in the mountains. Aleix offers a sharp and critical message against the political class.

Critical Puppet is an allegory about how the COVID-19 pandemic has turned citizens into puppets manipulated by political and economic elites that handled the crisis at their convenience and without thinking about people.

Therefore, Aleix invites to reflect critically about the de facto powers and offers nature and its authenticity as an alternative to the dominant discourse.