Luis MACHI

(ESP)

 

My Allium Patch

Luis MACHI

“Si no aconsegueixes convèncer una persona d’allò que està mal fet, procura fer tu coses bones. La gent només creu el que veu”.

(H.D. Thoreau)

CAT

Allium patch és una instal.lació del mestre vidrier Luis Machí, creada específicament per a la biennal d’enguany. Una visió aparentment simplista del “val més prevenir que guarir”, on l’espectador observa com creix un petit hort d’alls màgics en un dels espais més angostos i hermètics de la mostra. 

Aquest bulb, molt apreciat per les seves propietats sanadores, és cultivat i atresorat en un amagatall a l’espera de ser collit i consumit pels nouvinguts  habitants del bosc. Un antídot natural per fer front a aquest nova realitat que vivim, símbol de la prevenció  i el sentit comú als quals caldrà sotmetre’ns  d’ara endavant.

Així, una aparent simplicitat permet fer una relectura romàntica, delicada i etèria que aposta per tornar a la natura, a les coses més bàsiques i essencials tan a nivell conceptual com formal.

D’altra banda, la idea és transformar un espai inicialment lúgubre, en una bombonera curulla de petites joies de cristall, donant-li vida. Aquest mòdul-motiu de vidre bufat és repeteix sobre un terra negre visualment impactant gràcies a les propietats del material.

Des de 1999, Luis Machí es dedica de ple a experimentar amb el vidre al seu taller a Albacete (Espanya), on crea peces amb la tècnica del vidre bufat i vidre de Murano amb bufador, fusing o el vidre termoformat amb vidre pla. Com un alquimista, ha anat recollint eines, fórmules i diferents estris per aconseguir un autèntic taller de vidre bufat artesanal on desenvolupar fidelment aquesta tècnica tal i com s’ha fet durant segles, tant per dissenyar productes com per crear escultures.

ENG

Allium patch is a work by master glassblower Luis Machí, specifically made for this year’s biennial. His apparently simple view of “prevention is better than cure” shows how magical garlic grows in a small vegetable patch, located in one of the most narrow and impenetrable spaces in the exhibition.

This bulb, highly valued for its healing properties, is cultivated and treasured in a secret place, waiting to be picked and consumed by the new inhabitants in the forest. It is a natural antidote for facing this new reality we are living in, and it symbolizes the prevention and common sense we will need to use from now on.

In this way, such an apparent simplicity allows for a romantic, delicate and ethereal rereading, putting faith in nature, the most basic things both at a conceptual and a formal level.

On the other hand, the idea is to transform an initially gloomy space into a candy box full of tiny glass jewels, giving it life. This blown glass motif unit repeats on a black floor, visually stunning thanks to the properties of the material used.

Since 1999, Luis Machí is fully focused on experimenting with glass in his workshop in Albacete (Spain). He creates pieces of blown glass and Murano glass with a blowpipe, fusing, or thermoformed glass with flat glass. As an alchemist, he has been gathering tools and formulas for forming a genuine handicraft glassblowing workshop. There, he can develop his technique as it has been done throughout centuries, both for designing products and creating sculptures.